Gedichten

Overzicht winnende gedichten:

2005: 4e prijs Gelders schrijvers collectief;

 • FAMILIEREÜNIE
 • op het einde van de dag
 • lijkt de lucht als voor eeuwig open,
 • lichtblauw is de avond
 • het museum binnengelopen
 • en zij die geschiedenis waren
 • zitten daar op het terras
 • met hem en met haar en
 • hoewel het vertrouwder is dan ooit
 • doet het einde van de dag
 • hen allen plotseling huiveren,
 • is het de wolk die spoedig
 • voor de zon zal schuiven,
 • de koudere wind die
 • vanuit de groeiende schaduw
 • op zal steken
 • of het besef dat afscheid het van alles wint

2008: winnaar Literatuur-stimuleringsprijs Eindhoven;

 • ANTON
 • kon hij maar terug naar
 • de rivier waarlangs hij
 • geboren werd, waar
 • de zon draden gloeit
 • in ovaal, opbollende wolken,
 • boven de reusachtige fitting
 • van de stompe toren
 • kon hij maar terug
 • naar de stad waar
 • op het station de tijd
 • in blinkende sporen
 • vooruit- en terugglijdt
 • en buiten smoort in de
 • zijn gebogen gestalte
 • kon hij maar terug
 • naar de fabriek
 • om opnieuw de duisternis
 • te overwinnen waar nu
 • onder torenhoge, witte schaduw,
 • meeuwen vliegen
 • van eeuw tot eeuw
 • kon hij maar terug
 • naar zijn evenbeeld
 • om net als hij
 • nog eenmaal deemoedig
 • zijn hoofd te buigen
 • nederig zijn hoed af te nemen
 • voor de verlichte stad

2008: winnaar Gelderse schrijverskring;

 • SCHRIJFHAND
 • een kroontjespen
 • geschoven in een
 • afgekloven, gele houder,
 • bracht de inkt naar papier
 • maar soms viel een zwarte zon
 • met angstige erupties
 • op het zeil van de klas
 • ik loog dat een ander
 • de dader was
 • en de leraar hield een
 • alsmaar kouder kruisverhoor
 • nee, dan zij,
 • met haar warme borsten
 • in mijn rug en
 • haar hand om mijn hand
 • gevouwen
 • schreef ik vloeiende letters
 • moeiteloos
 • soms is ze er nog,
 • als vanzelf
 • schrijf ik haar woorden op,
 • vanuit mijn warm geworden rug

2009: 3e prijs Literatuur-stimuleringsprijs Eindhoven;

 • DE OVERKANT
 • zoals ik haar altijd vond
 • verblind door groene staar
 • bij haar theemuts op koude thee,
 • zo nam ik haar in gedachten mee
 • naar de overkant van de weg
 • waar onder de bomen nog
 • anemonen staan
 • de Meimaand betovert
 • de Herman Gorterlaan
 • een ambulance rijdt
 • langs haar flat met
 • dichte gordijnen
 • het bladerdak buigt diep
 • waar het beschaduwd bloembed
 • is uitgebloeid
 • naast haar gesloten ogen
 • volgt de monitor
 • meedogenloos
 • de slingerende tred
 • van haar ontredderd hart
 • dan zakt het in
 • een groene lijn
 • onderstreept haar einde,
 • haast opgelucht
 • sta ik op
 • mijn moeder wordt
 • losgekoppeld
 • haar wang voelt koel
 • haar groene hart
 • klopt niet meer

2011: Poëzieprijs Pinc Ribbon;

 • KRUIPRUIMTE
 • in het kraakhelder
 • ziekenhuis
 • de lift naar
 • de kruipruimte
 • waar schone lakens
 • schuren als
 • vochtig zand
 • spinrag
 • rond haar borsten ligt
 • als ik vraag
 • hoe het gaat
 • richt zij zich op
 • om door het kruipgat
 • naar de prachtige herfst
 • te kijken
 • haar leven hangt
 • boven ons
 • aan een
 • zijden draad

2011: 1e prijs Dommeldal bibliotheken;

 • HIJ EN HIJ
 • in de verte
 • blaft een hond,
 • de nacht draagt
 • een versleten kleed
 • van diamanten
 • het land waaruit
 • hij morgen vertrekt
 • is het land waar hij
 • heen zal gaan
 • waar anderen hem vervolgen
 • zoekt hij het spoor
 • naar zichzelf
 • hij en hij, ze dragen
 • dezelfde heimwee,
 • waar hij nooit meer
 • terugkeert
 • zal hij voortaan zijn

2014: winnaar Holland Park Press;

 • TELEFOONCEL
 • ik had geen telefoon,
 • in de Milletstraat
 • belde ik in een cel
 • waar buiten in een hoek
 • het blad in cirkels vertelde
 • boven de granieten vloer
 • de gescheurde boeken
 • de bakelieten hoorn
 • waarop het condens lag
 • van wie mij voor was
 • mijn stap naar binnen
 • naar de wereld van buiten
 • de uitslag van een examen
 • mijn eerste baan
 • de ander die een ander had
 • waar het in de winter vroor
 • en het te heet was
 • in de zomer
 • in het voorjaar het herfstblad
 • naar binnen woei
 • als mijn mobiel
 • in mijn zak glijdt
 • weeg ik nog eenmaal
 • de zuchtende deur
 • die mijn leven bepaalde

2016 1e prijs Dommeldal Bibliotheken;

 • IN ROOK OPGEGAAN
 • de zonnestand
 • draait aan de knop
 • van mijn geheugen
 • de invalshoek van het licht
 • speelt mijn leven na
 • op het groene doek
 • van mijn jeugd
 • bij vers gemaaid gras
 • zaaien kinderstemmen
 • Oost-Indische kers
 • tot hun roep verstomt
 • in de kruidige nevel
 • van dovend najaarsloof
 • schoorsteenrook laat mij geloven
 • dat de huizen groter
 • en mijn stappen kleiner worden
 • bij krakende vorst loop ik
 • nog eens naar mijn oude klas
 • proef ik de bevroren schoolmelk
 • die ik vergeten was
 • mijn zintuigen zuigen
 • het aroma op
 • van klinkend licht
 • geurende smaak
 • en beeldend geluid
 • zij troosten het hart dat stilstaat
 • bij wat in rook is opgegaan

2017 3e prijs Raadselige Roos;

 • OP EIGEN VLEUGELS
 • in de verzengende zon
 • zagen velen mij vragen
 • zonder naar mij om te zien,
 • bij de messcherpe sikkel
 • van de opkomende maan
 • ontvoerden anderen mij
 • om mijn honger te stillen
 • en mij te voeden met hun woede
 • tegen het Westen
 • ze hebben mij gekleed
 • zoals mijn moeder deed
 • en daaronder met zorg
 • mijn bomgordel omgesnoerd,
 • ze hebben mijn haar gestreeld
 • omdat ik hun held zou worden
 • in het hotel waar mensen
 • schaamteloos hun geld verdienen
 • onder mijn nieuwe kleren
 • hangt de navelstreng
 • naar mijn eeuwige leven,
 • als ik er aan trek
 • dan beeft de aarde
 • en zweef ik weg
 • op vleugels
 • van onsterfelijkheid

2020: 2e Prijs Elly Blom Poëziewedstrijd ;

 • NA 75 JAAR
 • vrouwen reiken naar soldaten,
 • rustend op de lopen
 • van hun tanks,
 • verzopen uniformen
 • drogen in de zon waar
 • pumps met nylons dansen
 • naast besmeurde kisten
 • met bebloede sokken
 • vermoeide vlaggenstokken met
 • versleten oranje knoppen
 • dragen de verschoten driekleur,
 • van ver rukt een fanfare op en
 • hoogbejaarden marcheren langs
 • op het glad geschoren gazon
 • is de wanhoop van de oorlog
 • onder smetteloos witte zerken
 • metrisch en beheersbaar
 • teruggebracht
 • in het versteende voorhoofd
 • van jong gestorven vaders
 • staat sereen en schuldbewust
 • hun naam gekerfd
 • soms ligt een graf in scherven
 • met hakenkruizen beklad,
 • opdat wij niet vergeten

2022: 1e Prijs Elly Blom Poëziewedstrijd;

 • SCHONE LEI
 • mijn gedicht waarmee ik woorden
 • had ligt voor me, aan mijn
 • lettergreep ontsnapt, in blinde woede
 • is mijn dichtader leeggebloed
 • buiten zinnen misgetast staan
 • littekens op mijn vel gekrast,
 • ik taalde naar het uitgelezen beeld
 • en heb mijn dichthand overspeeld
 • waar mijn manke versvoet sleept
 • doven zijn vonken op mijn tong,
 • ik leg mij wankel neer,
 • mijn dichtvuur brandt niet meer
 • de tralies van mijn vers verscheurd
 • dansen snippers speels voorbij,
 • bevrijd van mijn gemeenplaats
 • begin ik aan een schone lei

2022: 1e Prijs Bibliotheek Dommeldal;

 • LANDING OP DE MAAN
 • de zomer van negenenzestig draagt haar naam,
 • op 20 juli lanceert de kabelbaan ons naar de
 • Weisshorn, in het maanlandschap van
 • struikelstenen schrijf ik mijn eerste liefdesgedicht
 • in de diepte ligt de aarde, het bergdorp Arosa
 • waarheen onze groepsreis begon, gelukzalig
 • daal ik met haar langs de groenzwarte sparren,
 • overal streelt haar beeld mijn horizon
 • we dansen die nacht de sterren van de hemel
 • tot een nieuwe dag terug de bergen kleurt,
 • in de dampkring van dauw op oranje weiden
 • glijdt haar arm van mijn rug
 • vier foto’s heb ik nog van haar, gebogen over
 • mijn vergrootglas overspan ik de tijd en afstand,
 • pas nu besef ik dat in onze buitenaardse nacht
 • de eerste mens geland is op de maan